Symetrix Solus NX

De Solux NX is een zwarte doos die een traditioneel mengpaneel vervangt en automatiseert. Het mixen gebeurt via een zogenaamde matrix: de Solus NX 8x8 kan 8 ingangskanalen naar 8 verschillende uitgangskanalen sturen, elk met zijn specifieke instellingen wat betreft volume, klankregeling, enz... tot zover de normale functies van mengpaneel.

Daarbovenop is er ook nog de zogenaamde DSP: "Digital Sound Processing" (meer specifieke uitleg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_signaalprocessor). 

De DSP in deze Symetrix Solus NX zorgt voor een zeer intensieve verwerking van de diverse in- en uitgangssignalen, onder andere "routing" of het automatisch mengen van de micro/muziek ingangen naar de diverse uitgangen.

  • Het verwerken van de ingangen kan divers zijn zoals het aanpassen van het signaalniveau van de micro of van de muziekbron zoals volumeregeling, toonregeling, fase van het ingangssignaal, kortom alle knopjes die op een normaal mengpaneel staan. Maar ook automatisch-geregelde functies zoals "limiting" (= begrenzen van het ingangssignaal) en AGC (= automatic gain control of het automatisch meer versterken als het ingangssignaal zwakker wordt)
     
  • Ook elke uitgang heeft eigen specifieke vereisten: Als er 2 soorten luidsprekers gebruikt worden, zal elk van deze groep een eigen klankregeling nodig hebben. Of sommige luidsprekers moeten een zekere tijdsvertraging hebben. Of een hoornluidspreker die aan de ingang van de kerk hangt en gebruikt wordt als er te veel volk is, heeft ook andere eigenschappen. Of de uitgang voor opname van een dienst of het audio-signaal dat samen met een videosignaal op het internet geplaatst wordt,...

De bediening kan gebeuren op een extra schermpje zodat men eventueel kan ingrijpen. Er is steeds een reset-toets voor het geval "ongewijde handen" de instellingen verprutst hebben.

Daarnaast heeft men ook 4 extra uitgangen om bvb. een relais te sturen. Of via de externe bedieningsingangen kan bvb. een bewegingsdetector aangesloten worden,...